Publicerat: 2023-02-23 12:38:34

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Preservium Property AB: Preservium Property rapporterar förvaltningsresultat på 7,7 miljoner kronor

Fastighetsbolaget Preservium Property rapporterar ett förvaltningsresultat på 7,7 miljoner kronor i fjärde kvartalet 2022. Inga jämförelsetal anges då bolaget är nystartat.

Hyresintäkterna uppgick till 17,2 miljoner kronor.

Driftnettot uppgick till 14,4 miljoner kronor.

Förvaltningsresultatet uppgick till 7,7 miljoner kronor.

Orealiserade värdeförändringar i fastigheter uppgick till -52,4 miljoner kronor.

Resultatet efter skatt blev -42,8 miljoner kronor.

I utdelning föreslås 3,25 kronor per aktie, fördelat på 1,63 kronor i en första utbetalning följt av ytterligare 1,62 kronor. Styrelsen har också som ambition, om förutsättningarna medger, att föreslå att en extra bolagsstämma i september fattar beslut om extrautdelning upp till 3,25 kr per aktie, att utbetalas vid utgången av kvartal respektive kvartal fyra.

Substansvärde, EPRA NRV, per aktie låg på 106,82 kronor.

Bolaget har utvecklats enligt plan och bedrivs i beslutad inriktning framgår det av rapporten.

"Perioden har präglats av ett turbulent omvärldsläge, med hög inflation och kraftigt ökade finansieringskostnader. Detta har satt press på hela fastighetssektorns värderingar och för bolaget återspeglar sig detta i en redovisad värdenedgång om -28 157 TSEK", skriver Preservium. Siffran för värdenedgång avser helåret 2022.

Bolaget äger två fastigheter, en vardera i Täby och Huddinge, på totalt 43 200 kvadratmeter som är uthyrda till Riksarkivet och Region Stockholm.


Preservium Property, Mkr Q4-2022
Hyresintäkter 17,2
Driftnetto 14,4
Förvaltningsresultat 7,7
Värdeförändringar fastigheter, orealiserat -52,4
Nettoresultat -42,8
Substansvärde, EPRA NRV, per aktie, kronor 106,82
Utdelning per aktie, kronor 3,25

Läs mer om Preservium Property AB