Publicerat: 2023-02-24 08:41:22

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om PEPTONIC Medical AB: Peptonic Medical ökar intäkterna och minskar förlusten rejält

Forskningsbolaget Peptonic Medical redovisar ökande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten minskade kraftigt.

"Bakomliggande orsak är primärt ett lyckat strategiskifte som gjordes i början av 2022 i samband med införlivandet av Israeliska CommonSense, numera Peptonic Israel, som förvärvades i slutet av 2021", skriver vd Erik Sundquist i rapporten.

Omsättningen steg 82,1 procent till 10,2 miljoner kronor (5,6).

Rörelseresultatet blev -6,9 miljoner kronor (-44,0).

Resultatet före och efter skatt var -8,1 miljoner kronor (-43,9).

Resultat per aktie hamnade på -0,03 kronor (-0,23).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -44,6 miljoner kronor (-40,3).

Likvida medel uppgick till 3,6 miljoner kronor (10,2). Efter perioden tillfördes bolaget 55 miljoner kronor före emissionskostnader som uppgick till drygt 10 miljoner kronor.

Under året har efterfrågan från internationella partners ökat, framförallt gällande bolagets vaginala självtester. Bolaget räknar med att presentera fler nya distributörsavtal under 2023 samt att företagets gel mot vaginal atrofi och förebyggande intimrengöring kommer att adderas till selekterade avtal där självtesterna redan säljs.


Peptonic Medical, Mkr Q4-2022 Q4-2021 Förändring
Nettoomsättning 10,2 5,6 82,1%
Rörelseresultat -6,9 -44,0
Resultat före skatt -8,1 -43,9
Nettoresultat -8,1 -43,9
Resultat per aktie, kronor -0,03 -0,23
Kassaflöde från löpande verksamhet -44,6 -40,3
Likvida medel 3,6 10,2 -64,7%

Läs mer om PEPTONIC Medical AB