Publicerat: 2023-02-24 12:50:00

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Sensor Alarm Norden AB: Sensor Alarm minskar omsättningen samtidigt som förlusten minskar

Hemlarmsbolaget Sensor Alarm redovisar minskande omsättning samtidigt som förlusten minskade i fjärde kvartalet 2022 jämfört med samma kvartal året innan.

Nettoomsättningen sjönk 26,1 procent till 1,7 miljoner kronor (2,3).

Rörelseresultatet blev -2,6 miljoner kronor (-5,5).

Resultatet före och efter skatt var -2,7 miljoner kronor (-5,5).

Resultat per aktie hamnade på -0,12 kronor (-0,67).

Styrelsen föreslår ingen utdelning, i likhet med föregående år.

Sensor Alarm har i fjärde kvartalet genomfört flera riktade nyemissioner som stärkt balansräkningen.

- Det är med tillförsikt och framtidstro som vi kliver in i ett nytt år. Med en lyckad emission bakom oss samt med nyckeltal som pekar mot rätt håll kan vi med starkt sjävförtroende inleda ett nytt verksamhetsår, kommenterar vd Martin Norsebäck i bokslutet.


Sensor Alarm, Mkr Q4-2022 Q4-2021 Förändring
Nettoomsättning 1,7 2,3 -26,1%
Rörelseresultat -2,6 -5,5
Resultat före skatt -2,7 -5,5
Nettoresultat -2,7 -5,5
Resultat per aktie, kronor -0,12 -0,67
Utdelning per aktie, kronor 0 0

Läs mer om Sensor Alarm Norden AB