Publicerat: 2023-02-24 14:09:54

Genetic Analysis: Tar nästa steg - Mangold

Genetic Analysis, ett medicintekniskt diagnostikbolag inriktat mot mikrobiota, har under 2022 etablerat en plattform för GA-map med återkommande intäkter på ett flertal större labb. Försäljningen har under 2022 ökat med 64 procent til 11,2 miljoner norska kronor. Under året har bolaget fått tillgång till fler distributörer och etablerat en rad tekniksamarbeten. Sammantaget ser Mangold att bolaget har goda möjligheter att öka sin försäljning under 2023. Aktiviteten på marknaden inom mikrobiota är hög och fler labb ser fördelarna med att använda GA-map. Ett första läkemedel har lanserats inom mikrobiota och fler väntas bli godkända 2023 vilket väntas driva marknaden för diagnostiska tester.

För Genetic Analysis väntas 2023 bli ett år med ökad tillväxt. Mangold räknar med att försäljningen ökar till 21 miljoner kronor för 2023. En ökning med över 90 procent. För att bolaget ska klara att hålla ett högt tempo avseende både försäljning och fortsatt utveckling bedömer vi att ett kapitaltillskott kan komma att behövas.

Mangold har justerat prognoser under 2023 till 2027 där tillväxten väntas bli hög. Lönsamhet väntas kunna nås under 2025. För att få fram ett motiverat värde på bolaget har Mangold genomfört en DCF-analys och utgått från olika scenarion. Mangold behåller riktkursen på 4,50 norska kronor. Det medför en stor uppsida i aktien. Högre värdering får stöd i jämförelse med peers där Genetic Analysis handlas med rabatt sett till P/S-tal.


Länk till analysen

Läs mer om Genetic Analysis AS