Publicerat: 2023-02-24 16:13:04

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Eevia Health Plc: Eevia Health ökar omsättning och förbättrar resultatet

Finska växtextraktbolaget Eevia Health ökade omsättningen och förbättrade resultatet i det fjärde kvartalet.

Omsättningen steg till 1,4 miljoner euro (0,7).

Ebitda-resultatet blev 0 miljoner euro (-0,8). Rörelseresultatet blev -0,2 miljoner euro (-1,0). Resultatet före skatt var -0,5 miljoner euro (-1,0). Resultatet efter skatt blev -0,5 miljoner euro (-1,0).

Ingen utdelning föreslås.

Eevia Health förväntar sig att kommunicera uppdaterade strategiska mål till marknaden under andra halvåret.

"Utsikterna för det första halvåret är goda, men vi har arbete att göra för att fylla på orderreserven för det andra halvåret 2023. Trots en avmattning i efterfrågan som främst drivs av varumärkesägarens lagerjusteringar finns det identifierbara möjligheter.
att gå efter", uppger vd Stein Ulve i rapporten.


Eevia Health, MEUR Q4-2022 Q4-2021 Förändring
Nettoomsättning 1,4 0,7 100,0%
EBITDA 0 -0,8
Rörelseresultat -0,2 -1,0
Resultat före skatt -0,5 -1,0
Nettoresultat -0,5 -1,0
Utdelning per aktie, EUR 0

Läs mer om Eevia Health Plc