Publicerat: 2023-02-27 06:58:03

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om SPACtvå AB: Invoicery-förvärvet i fokus i Spactvås kvartalsrapport

Spac-bolaget Spactvå hade som väntat ingen omsättning i det fjärde kvartalet där fokus låg på förvärvet av gigekonomibolaget Invoicery Int som man valt att genomföra. Fokus ligger nu på integrationen av detta bolag.

Resultatet efter skatt blev -0,6 miljoner kronor.

Resultat per aktie hamnade på -0,12 kronor.

- Jag ser det som att Invoicery Int säljer hackorna och spadarna till den nya vågen av plattformsbolag - medan många aktörer inom gigekonomin tar mycket risk och har svårt att nå lönsamhet så har Invoicery Int genom skalfördelar och ständiga förbättringar hittat en bra balans mellan lönsamhet och tillväxt. I noterad miljö skapas förutsättningar för ökad kännedom och för accelererad tillväxt, skriver vd Marcus Bonsib.

Likvida medel uppgick till 21,5 miljoner kronor.


Spactvå, Mkr Q4-2022
Nettoresultat -0,6
Resultat per aktie, kronor -0,12
Likvida medel 21,5

Läs mer om SPACtvå AB