Publicerat: 2023-02-27 09:02:32

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Medimi AB: Medimi minskade förlusten något i fjärde kvartalet

Medicinteknikbolaget Medimi redovisar en fördubblad omsättning och en marginellt lägre rörelseförlust under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan.

Omsättningen steg till 0,6 miljoner kronor (0,3).

Rörelseresultatet, samt både resultatet före och efter skatt blev -4,3 miljoner kronor (-4,4).

Resultat per aktie hamnade på -0,01 kronor (-0,02).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -4,7 miljoner kronor (-4,0).

Likvida medel uppgick till 10,6 miljoner kronor (12,6).

I rapporten uppges det att bolaget fortsatt att reducera kostnaderna. I det fjärde kvartalet sänktes dessa med tio procent jämfört med samma period året innan.

"Kostnadsreduktionen är främst relaterad till förbättrad kvalitet samt lägre kostnader för administration och juridik", säger vd Alexander Johansson.

Vidare har bolaget fyllt på kassan genom en företrädesemission på 12 miljoner kronor före emissionskostnader. En stor del av pengarna ska användas för att stärka marknadsaktiviteterna på nyckelmarknader samt täcka det ökade produktionsbehovet för Medimismart.

När det kommer till marknadsutvecklingen på de nordiska marknaderna framgår det att affärerna i Norge inte utvecklats som förutspått.

"Pilotkommunerna har trots positiva intryck av lösningen valt att pausa utrullningen på grund av resursbrist", säger Johansson.


Medimi, Mkr Q4-2022 Q4-2021 Förändring
Nettoomsättning 0,6 0,3 100,0%
Rörelseresultat -4,3 -4,4
Resultat före skatt -4,3 -4,4
Nettoresultat -4,3 -4,4
Resultat per aktie, kronor -0,01 -0,02
Kassaflöde från löpande verksamhet -4,7 -4,0
Likvida medel 10,6 12,6 -15,9%

Läs mer om Medimi AB