Publicerat: 2023-02-27 09:04:39

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Railway Metrics and Dynamics Sweden AB: RMD rapporterar ökad rörelseförlust

Teknikbolaget RMD, Railway Metrics and Dynamics, redovisar som planerat en marginell omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten ökade under perioden.

Omsättningen uppgick till 0,1 miljoner kronor (0).

Ebitda-resultatet blev -2,3 miljoner kronor (-0,8).

Rörelseresultatet blev -2,3 miljoner kronor (-0,8).

Resultat per aktie hamnade på -0,14 kronor (-0,06).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 1,1 miljoner kronor (-5,2).

Likvida medel uppgick till 4,5 miljoner kronor (4,1).

"Vi har trots rådande världsläge märkt av ett starkt intresse för RMD:s produkter, det utan att vi har startat den kraftfulla marknadsföring som är planerad till våren. Vi finns på en snabbt växande marknad där våra unika produkter gör stor nytta", säger vd Jan Lindqvist i en kommentar.

Bolaget noterades på Spotlight Stock Market den 15 september 2022.


RMD, Mkr Q4-2022 Q4-2021
Nettoomsättning 0,1 0
EBITDA -2,3 -0,8
Rörelseresultat -2,3 -0,8
Resultat per aktie, kronor -0,14 -0,06
Kassaflöde från löpande verksamhet 1,1 -5,2
Likvida medel 4,5 4,1

Läs mer om Railway Metrics and Dynamics Sweden AB