Hem

Publicerat: 2023-02-28 08:16:33

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Thinc Collective AB: Thinc Collective ökar omsättning men nedskrivning tynger resultatet - föreslår utdelning

Kommunikationsbyrån Thinc Collective redovisar ökande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Nettoresultatet tyngs av en större nedskrivning. Styrelsen föreslår höjd utdelning.

Omsättningen steg 87,8 procent till 108,0 miljoner kronor (57,5). Den organiska försäljningstillväxten var 27 procent.

Ebitda-resultatet blev 2,6 miljoner kronor (1,5), med en ebitda-marginal på 2,4 procent (2,6).

Resultatet före skatt var -14,7 miljoner kronor (0,3). Resultatet efter skatt blev -13,2 miljoner kronor (-0,1). I ovanstående resultat ingår nedskrivningar med 20 miljoner kronor. Justerat för detta var resultatet före skatt 5,3 miljoner kronor (0,3).

Resultat per aktie hamnade på -0,08 kronor (-0,01).

I utdelning föreslås 0,02 kronor per aktie (0).

"Koncernen märker av att kunder inom vissa områden bromsar in och där tiden för att fatta beslut är något längre. Dock kompenseras det väl med ett stort inflöde av nya kunder samt en fin utveckling med befintliga kunder inom segment som ännu inte påverkats av den vikande konjunkturen", uppger vd Anders Wallqvist.

Han ser förbättrade marginaler framför sig.

"Med marginalhöjande åtgärder såsom att synkronisera kontorskostnader i Stockholm, bli fler
på befintliga kontor och inte minst den positivt resultatpåverkande nedskrivningen av balanserade utvecklingskostnader så ser vi fram emot ett 2023 med förbättrade
marginaler och högre ebitda", skriver Thinc Collective-chefen.Thinc Collective, Mkr Q4-2022 Q4-2021 Förändring
Nettoomsättning 108,0 57,5 87,8%
Organisk försäljningstillväxt, procent 27
EBITDA 2,6 1,5 73,3%
EBITDA-marginal 2,4% 2,6%
Resultat före skatt -14,7 0,3
Nettoresultat -13,2 -0,1
Resultat per aktie, kronor -0,08 -0,01
Utdelning per aktie, kronor 0,02 0

Läs mer om Thinc Collective AB