Hem

Publicerat: 2023-02-28 08:47:24

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Blick Global Group AB: Blick Global ökar omsättning och rörelseresultat under Q4

Adtech-bolaget Blick Global redovisar ökande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan och rörelseresultatet visade en vändning till vinst. Styrelsen föreslår ingen utdelning.

Omsättningen steg 160,0 procent till 9,1 miljoner kronor (3,5).

Ebitda-resultatet blev 1,2 miljoner kronor (-0,9), med en ebitda-marginal på 13,2 procent.

Rörelseresultatet blev 0,1 miljoner kronor (-1,7), med en rörelsemarginal på 1,1 procent.

Resultatet före skatt var -0,3 miljoner kronor (-2,4).

Resultatet efter skatt blev -0,7 miljoner kronor (-2,2).

Resultat per aktie hamnade på -0,14 kronor (-0,84).

Ingen utdelning föreslås (0).

Spelstudion OMI Gaming har under året fokuserat på färdigställandet av det första av fyra spelen till en av de största distributörerna inom online-spel.

"OMI har som första externa spelstudio kommit längst i processen fram till lansering. Vi hoppas inom snar framtid kunna meddela ett lanseringsdatum för det första spelet. Under kvartal 1, 2023 kommer vi med största sannolikhet starta utveckling av spel två. Kunden uttrycker sig vara både imponerad och inspirerad över den kreativa höjd och spelupplevelse som OMI skapat så här långt", skriver bolagets vd, Erik Ahlberg.

Vidare lyfter Ahlberg att slutlikviden för förvärvet av Brand Legends finansieras genom en kombination av riktad emission och företrädesemission. Likviden kommer vara helt reglerad i februari.

"Vi fortsätter sökandet efter fler förvärv och har fler pågående diskussioner. Samtidigt ser vi det som viktigt att nu kunna fortsätta redovisa en stark utveckling för våra befintliga affärer och bygga kassa som syftar till att både ge bränsle till ökad organisk tillväxt likväl potentiella förvärv."


Blick Global, Mkr Q4-2022 Q4-2021 Förändring
Nettoomsättning 9,1 3,5 160,0%
EBITDA 1,2 -0,9
EBITDA-marginal 13,2%
Rörelseresultat 0,1 -1,7
Rörelsemarginal 1,1%
Resultat före skatt -0,3 -2,4
Nettoresultat -0,7 -2,2
Resultat per aktie, kronor -0,14 -0,84
Utdelning per aktie, kronor 0 0

Läs mer om Blick Global Group AB