Publicerat: 2023-02-28 09:03:20

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Finepart Sweden AB: Finepart ökar omsättningen

Verkstadsbolaget Finepart redovisar en mer än fördubblad omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten var oförändrad.

Omsättningen steg till 3,1 miljoner kronor (1,4). Försäljningen av maskinsystem och eftermarknad bidrog starkt till tillväxten.

"Finepart har under året levererat tio maskinsystem, innebärande att vår eftermarknadsförsäljning kommer fortsätta öka under 2023", säger vd Lars Darvall.

Bolaget har i början av 2023 fått order på ett Finecutsystem till Vietnam, vilket motsvarar en ny marknad för bolaget.

Rörelseresultatet blev -4,1 miljoner kronor (-4,1).

Resultatet före skatt var -4,1 miljoner kronor (-4,2).

Resultatet efter skatt blev -4,1 miljoner kronor (-4,2), och per aktie -0,19 kronor (-0,22).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -8,1 miljoner kronor (0,1).

Likvida medel uppgick till 7,4 miljoner kronor (17,1).

Finecut har efter utgången av perioden höjt priserna som kompensation för kostnadsökningarna. Samtidigt ser man en utplaning på både frakt- och råvarukostnader och förväntningarna är att prisbilden kommer att stabiliseras, enligt Darvall.

"Vi ser inte att prisökningar kommer påverka oss nämnvärt i de kommande försäljningarna då marknaden snabbt anpassar sig till de nya nivåerna", säger Darvall.


Finepart, Mkr Q4-2022 Q4-2021 Förändring
Nettoomsättning 3,1 1,4 121,4%
Rörelseresultat -4,1 -4,1
Resultat före skatt -4,1 -4,2
Nettoresultat -4,1 -4,2
Resultat per aktie, kronor -0,19 -0,22
Kassaflöde från löpande verksamhet -8,1 0,1
Likvida medel 7,4 17,1 -56,7%
Utdelning per aktie, kronor 0 0

Läs mer om Finepart Sweden AB