Hem

Publicerat: 2023-02-28 11:45:35

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Krona Public Real Estate AB: Krona Public Real Estate minskar förvaltningsresultatet, eventuellt sänkt utdelning

Fastighetsbolaget Krona Public Real Estate redovisar ett lägre förvaltningsresultat i fjärde kvartalet 2022, jämfört med samma period året innan.

Hyresintäkterna steg till 16,3 miljoner kronor (15,9), en ökning med 2,5 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 15,0 miljoner kronor (15,2), en minskning med 1,3 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 7,5 miljoner kronor (7,9), en minskning med 5,1 procent mot föregående år.

Orealiserade värdeförändringar i fastigheter uppgick till -99,1 miljoner kronor (7,4).

Resultatet före skatt var -91,6 miljoner kronor (15,3).

Resultatet efter skatt blev -62,1 miljoner kronor (16,4).

Substansvärde, EPRA NRV, per aktie låg på 104,60 kronor (112,80) vid årsskiftet.

I utdelning föreslås 3,25 kronor per aktie (6,50).

Styrelsen har dock som ambition att, om förutsättningarna medger, föreslå att en extra bolagsstämma under året fattar beslut om extrautdelning upp till 3,25 kronor per aktie, att utbetalas vid ett eller två tillfällen.

- Koncernens verksamhet har under perioden utvecklats enligt plan. Det kan dock konstateras att en föränderlig omvärld satt press på fastighetsvärderingarna i hela branschen, vilket i Kronas fall inneburit en negativ orealiserad värdeförändring om cirka 7 procent per årsskiftet jämfört med den senaste externa värderingen per 30 juni 2022. Värdeminskningen är främst hänförlig till höjda avkastningskrav, vilka stigit med dryga 60 punkter sedan halvårsskiftet, kommenterar vd Sven Hegstad i bokslutet.


Krona Public Real Estate, Mkr Q4-2022 Q4-2021 Förändring
Hyresintäkter 16,3 15,9 2,5%
Driftnetto 15,0 15,2 -1,3%
Förvaltningsresultat 7,5 7,9 -5,1%
Värdeförändringar fastigheter, orealiserat -99,1 7,4
Resultat före skatt -91,6 15,3
Nettoresultat -62,1 16,4
Substansvärde, EPRA NRV, per aktie, kronor 104,60 112,80 -7,3%
Utdelning per aktie, kronor 3,25 6,5 -50,0%

Läs mer om Krona Public Real Estate AB