Publicerat: 2023-02-28 13:08:22

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Tura Group AB: Tura Group minskar omsättning och rörelsevinst - föreslår oförändrad utdelning

E-handelsbolaget Tura Group redovisar något minskande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Nettovinsten minskade under perioden.

"Det fjärde kvartalets inledning var väldigt svag i förhållande till motsvarande period
föregående år. Kvartalet utvecklades dock bättre successivt med en avslutning som var
väldigt stark", skriver vd Stefan Eriksson i rapporten.

Omsättningen sjönk 2,9 procent till 275,0 miljoner kronor (283,3). Bolaget presterar "väldigt mycket bättre" än de konkurrenter som man jämför sig med, noterar Eriksson.

Bruttovinsten blev 49,0 miljoner kronor (55,9), med en bruttomarginal på 17,8 procent (19,7).

Ebitda-resultatet blev 18,3 miljoner kronor (25,6), med en ebitda-marginal på 6,7 procent (9,0).

Justerat rörelseresultat blev 17,3 miljoner kronor (25,5), med en justerad rörelsemarginal på 6,3 procent (9,0).

Resultatet före skatt var 16,1 miljoner kronor (24,9).

Resultatet efter skatt blev 12,7 miljoner kronor (19,8), en minskning med 35,9 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,26 kronor (0,46), vilket innebär en minskning med 43,5 procent mot föregående år.

I utdelning föreslås 0,30 kronor per aktie (0,30).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -78,6 miljoner kronor (-43,2).

Likvida medel uppgick till 43,2 miljoner kronor (9,8).

"Inför framtiden är vi övertygade om att vi har rätt strategi, människor och resurser på plats
för att fortsätta leverera hållbar tillväxt och värde för våra aktieägare", skriver Tura-chefen i slutet av sitt vd-ord.


Tura Group, Mkr Q4-2022 Q4-2021 Förändring
Nettoomsättning 275,0 283,3 -2,9%
Bruttoresultat 49,0 55,9 -12,3%
Bruttomarginal 17,8% 19,7%
EBITDA 18,3 25,6 -28,5%
EBITDA-marginal 6,7% 9,0%
Rörelseresultat, justerat 17,3 25,5 -32,2%
Rörelsemarginal, justerad 6,3% 9,0%
Resultat före skatt 16,1 24,9 -35,3%
Nettoresultat 12,7 19,8 -35,9%
Resultat per aktie, kronor 0,26 0,46 -43,5%
Kassaflöde från löpande verksamhet -78,6 -43,2
Likvida medel 43,2 9,8 340,8%
Utdelning per aktie, kronor 0,30 0,30 0,0%

Läs mer om Tura Group AB