Publicerat: 2023-02-28 17:20:43

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Cessatech A/S: Cessatech rapporterar ökad förlust

Forskningsbolaget Cessatech redovisar som förväntat ingen omsättning i fjärde kvartalet 2022. Rörelseförlusten ökade.

Nettoomsättningen uppgick till noll miljoner danska kronor (0).

Rörelseresultatet blev -6,6 miljoner danska kronor (-4,4).

Resultatet före skatt var -6,6 miljoner danska kronor (-4,4).

Resultatet efter skatt blev -5,4 miljoner danska kronor (-3,6).

Resultat per aktie hamnade på -0,54 danska kronor (-0,92).

Bolaget genomförde i fjärde kvartalet en företrädesemission som tecknades till 80 procent, inklusive garanter och tillförde 14,6 miljoner danska kronor före emissionskostnader.


Cessatech, Mdkk Q4-2022 Q4-2021
Nettoomsättning 0 0
Rörelseresultat -6,6 -4,4
Resultat före skatt -6,6 -4,4
Nettoresultat -5,4 -3,6
Resultat per aktie, dkk -0,54 -0,92

Läs mer om Cessatech A/S