Hem

Publicerat: 2023-03-01 11:27:21

ABAS Protect: Rapportkommentar Q4"22 - Kalqyl

Förra veckan släppte ABAS Protect sin rapport för fjärde kvartalet 2022. Bolaget slog våra estimat för omsättning och bruttoresultat. EBIT kom in marginellt under våra förväntningar, vilket främst är hänförligt till en engångspost om 2,4 MSEK.

Det starka kvartalet kan tillskrivas flera faktorer. ABAS Protect ser en hög efterfrågan på sin befintliga produktportfölj, både från gamla och nya kunder. Bolaget har även lanserat nya produkter så som moderna motorgrindar, vilka har blivit väl mottagna på marknaden enligt VD.

Orderstocken in i 2023 är stark, och vi tror att 2023 kan bli ett bra år för bolaget. Vi väljer att göra vissa justeringar i våra estimat, och är fortsatt positiva till bolaget på lång sikt.


Länk till analysen

Läs mer om ABAS Protect AB