Hem

Publicerat: 2023-03-01 14:46:37

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Shortcut Media AB: Shortcut Media riskerar behöva ta in nytt kapital i närtid - Analyst Group

Analyst Group utesluter inte att filmproduktionsbolaget Shortcut Media kan behöva göra en kapitalanskaffning i närtid. Det skriver man i en kommentar till Q4-rapporten.

Shortcut Media uppvisade en 34,6 procent lägre omsättning på 16,5 miljoner kronor, vilket var långt under Analyst Groups estimat på 19,2 miljoner.

Ebitda blev -0,5 miljoner (1,4). Detta utfall var något bättre än väntat då Analyst Group hade tagit höjd för en högre kostnadsbas till följd av en högre omsättning, samt högre omstruktureringskostnader.

Slutsatsen är att svenska mediemarknaden utvecklades sämre än väntat under Q4, och väntas utvecklas i samma riktning under 2023 till följd av en sämre konjunktur.

Samtidigt som Analyst Group tror på en svag marknad fortsätter Shortcut Medias kassa att vara på en ansträngd nivå med 64 000 kronor vid utgången av Q4. Samtidigt är skuldsättningen nu på höga nivåer.

“Då SMG nu och framöver består av lönsamma dotterbolag bedöms koncernen ha förbättrade möjligheter att generera kassaflöde framgent, vilket skulle sänka den finansiella risken i verksamheten”, skriver Analyst Group.

Däremot utesluts inte risken för att bolaget kan behöva ta in nytt kapital i närtid, trots att lönsamhetsprofilen har förbättrats som ett resultat av konkursen i dotterbolaget Bond Street Film.

Läs mer om Shortcut Media AB