Publicerat: 2023-03-01 14:47:49

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Krona Public Real Estate AB: Krona Public Real Estate föreslår ett nyval till styrelsen

Aktieägarna i fastighetsbolaget Krona Public Real Estate kallas till årsstämma tisdagen den 4 april i Stockholm.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en utdelning på 3,25 kronor. Utbetalningen sker vid två tillfällen, med 1,63 kronor per aktie vid första tillfället och 1,62 kronor per aktie vid andra tillfället.

Nyval föreslås av Erik Borgblad som styrelseledamot. Olof Pergament har avböjt omval.

Omval föreslås av styrelseordförande Tomas Georgiadis samt av styrelseledamöterna Nils Magnus Nilsson och Christer Sundin.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, inom ramarna för bolagsordningens antal aktier.

Läs mer om Krona Public Real Estate AB