Publicerat: 2023-03-02 16:34:47

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om MoveByBike Europe AB: Movebybike genomför riktad nyemission på 1,5 miljoner kronor

Logistik- och transportbolaget Movebybikes styrelse har beslutat att kalla till en extra bolagsstämma för att besluta om en riktad nyemission. Det framgår av ett pressmeddelande.

Bolaget avser att emittera 1,875 miljoner aktier till teckningskursen 80 öre per aktie, vilket tillför 1,5 miljoner kronor, varav 200 000 kronor kvittas mot skulder. Bolaget har efter den riktade nyemissionen 16,61 miljoner aktier utestående.

Läs mer om MoveByBike Europe AB