Publicerat: 2023-03-03 13:05:30

Scandinavian Astor Group: Flyger under många investerares radar - Analyst Group

Astor Group är en försvars- och industrikoncern grundad år 2006 som idag består av två affärsben. Det första benet avser försvarslösningar vilket utgörs av utveckling och försäljning av ett radarstörningssystem, det andra affärsbenet innefattar tillverkning och försäljning av kompositkomponenter till ett flertal olika industrier. Inom försvarsbenet ska Bolaget under H1-23 genomföra tester av system Astor IV, vilket givet god funktionalitet därefter kan kommersialiseras, där försäljning av ett system skulle innebära omfattande ekonomiska värden. Inom kompositområdet, primärt bestående av kolfiberprodukter, sker försäljningen mot bl.a. marin-, försvars- och flygindustrin. Baserat på en sum-of-the-parts-värdering erhålls ett motiverat värde per aktie om 5,1 kr i ett Base scenario för Astor Group.

Länk till analysen

Läs mer om Scandinavian Astor Group AB