Publicerat: 2023-03-08 08:31:14

Medimi: Initierar pilotprojekt i Finland - VH Corp

* Marknadsintroduktion i Finland
* Fortsatta framgångar i Danmark
* Motiverat värde för Medimi uppgår till 0,13 SEK per aktie

Medimis rapport för det fjärde kvartalet indikerar fortsatt tillväxt. Bolaget
ökade omsättningen med 74 procent jämfört med samma period 2021. Under
kvartalet har Medimi initierat en marknadsintroduktion i Finland genom avtal
med Österbottens välfärdsområde samt genomfört en företrädesemission som
tillförde bolaget cirka 12 MSEK före emissionskostnader. Samtidigt
identifieras ett motstånd i att etablera lösningen på den svenska marknaden
där en majoritet av upphandlingarna är begränsade till dospåselösningar. Vi
gör vissa justeringar i vår värderingsmodell där vi sammantaget motiverar ett
värde för Medimi om 0,13 SEK per aktie.


Länk till analysen

Läs mer om Medimi AB