Publicerat: 2023-03-08 13:59:24

Blick Global Group: Starkt momentum bäddar för lönsam tillväxt - Analyst Group

Blick Global Group AB (”Blick Global” eller ”Bolaget”) är en förvärvsinriktad koncern inom iGaming, och är idag verksamma genom tre affärsben: Spelutveckling, Digital Marknadsföring och Organiskt sök. Genom ett starkt affärsmomentum efter Fotbolls-VM 2022 inom Digital Marknadsföring kombinerat, med förväntade intäktssynergier mellan Wiget och Brand Legends, detta förväntas resultera i en lönsam tillväxt för koncernen. Blick Global estimeras uppnå en EBITDA-marginal om ca 21 % under helåret 2023. Utifrån en estimerad omsättning om 35 MSEK år 2023, exklusive potentiella förvärv, och en tillämpad EV/S-multipel om 2,0x, härleds ett potentiellt värde per aktie om 6,9 kr (6,5) i ett Base scenario.

Länk till analysen

Läs mer om Blick Global Group AB