Hem

Publicerat: 2023-03-10 14:37:33

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Tendo AB: Tendo genomför en företrädesemission på 9,4 miljoner kronor

Medicinteknikbolaget Tendo har beslutat att genomföra en företrädesemission av units om initialt 9,4 miljoner kronor före emissionskostnader. Det framgår av ett pressmeddelande.

Kapitaltillskottet ska användas för att kommersialisera Tendo Onegrip och optimera produkten inför CE-märkning.

- Styrelse och ledning är redo att ta bolaget till nästa fas och vi har en tydlig plan för vad vi vill uppnå och hur vi ska göra för att komma dit, det vi saknar är kapitalet, varför vi nu genomför denna kapitalisering. Förutsatt fullteckning kan vi genomföra den planerade produktutvecklingen och kliniska studien som ger oss möjlighet att lämna in teknisk fil för CE-godkännande i början av 2024, vilket banar vägen för internationell expansion och därav ökande försäljning, säger vd Sofie Woge och styrelseordförande Mette Gross i en gemensam kommentar.

Företrädesemissionen är skriftligt säkerställd av medlemmar i styrelse, ledning och andra befintliga ägare till totalt 39 procent, motsvarande 3,6 miljoner kronor, genom tecknings- och garantiåtaganden.

Villkoren innebär att en aktie ger en uniträtt. Två uniträtter ger rätt att teckna en unit för 2,40 kronor. Varje unit består av två nyemitterade aktier och en vederlagsfri teckningsoption TO2. Teckningskursen motsvarar därmed 1,20 kronor per aktie.

Sista dag för handel i aktien inklusive uniträtter är den 15 mars och aktien handlas exklusive uniträtter den 16 mars. Teckningstiden löper från 21 mars till 4 april och handel med uniträtter sker den 21 mars till 30 mars.

Läs mer om Tendo AB