Publicerat: 2023-03-13 14:13:11

Amhult 2: Rapportkommentar Q4’22 - Kalqyl

Rapporten för det fjärde kvartalet kom in ungefär i linje med våra förväntningar. Tillväxten i hyresintäkterna fortsatte. Däremot påverkades förvaltningsresultatet av ökade räntekostnader, och värderingen av fastighetsbeståndet av högre avkastningskrav.

Trots stigande räntor ser vi fortsatta möjligheter att utöka fastighetsbeståndet på sikt. Upprättandet av kvarter Spitfire fortlöpte enligt plan och inflyttningen är planerad till oktober 2023. Vidare genomfördes hyreshöjningar vid årsskiftet i kommersiella kontrakt. Efter utgången av kvartalet meddelade Amhult 2 även den positiva nyheten att bolaget hade tecknat avtal gällande byggnation av kvarter Hercules. Sammantaget är vår bedömning att fastighetsbeståndet som helhet kommer öka i värde under 2023.


Länk till analysen

Läs mer om Amhult 2 AB