Hem

Publicerat: 2023-03-14 10:00:41

Finepart: Rekordhög maskinleverans bäddar för ökade eftermarknadsintäkter - Analyst Group

Det avslutande kvartalet för år 2022 är presenterat och vi kan därmed summera det gångna året som ett riktigt genombrottsår för Finepart Sweden AB (”Finepart” eller ”Bolaget”). Finepart gick in i året med en välfylld orderstock om ca 22 MSEK som sedan fortsatte att fyllas på kontinuerligt, vilket i kombination med kortare ledtider och en stark leveransförmåga resulterade i att Bolaget lyckades leverera tio maskiner. Per utgången av Q4-22 summeras den installerade maskinbasen till 34 stycken, något som bäddar för en betydande ökning i eftermarknadsintäkter framgent. Givet en fortsatt ökad orderingång och stark leverans anser vi fortsatt att det finns en betydande uppsida i aktien, där vi utifrån en applicerad EV/S-multipel om 2,7x på 2023 års estimerade nettoomsättning om 64 MSEK, ser ett potentiellt värde per aktie om 8,2 kr (8,2) i ett Base scenario.

Länk till analysen

Läs mer om Finepart Sweden AB