Hem

Publicerat: 2023-03-15 11:48:08

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Shortcut Media AB: Analyst Group sänker motiverat värde för Shortcut Media

Analyst Group sänker sitt motiverade värde för filmproduktionsbolaget Shortcut Media till 1,12 kronor (1,47), enligt en färsk uppdragsanalys.

Analyshuset har reviderat ned sina prognoser på grund av en estimerad nedgång på mediemarknaden i år, utfallet under Q4-22 och konkursen för BSF, Bond Street Film.

"Framöver bedöms SMG kunna uppvisa god lönsamhet, givet dotterbolagen Stark Film och Magoos historik av goda marginaler, vilket väntas medföra en starkare kassaflödesgenerering inom rörelsen", skriver analysfirman.

Samtidigt bedömer Analyst Group att SMG:s smalare produkterbjudande initialt minskar bolagets konkurrenskraft och därmed förmåga att vinna marknadsandelar i samma takt som tidigare.

Senaste avslut i aktien gjordes till 0,76 kronor. På ett år har aktien tappat drygt tre fjärdedelar av börsvärdet.

Läs mer om Shortcut Media AB