Publicerat: 2023-03-17 14:03:43

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Medimi AB: Medimis styrelse föreslås till omval

Aktieägarna i medicinteknikbolaget Medimi kallas till årsstämma onsdagen den 19 april i Lund.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022.

Valberedningen föreslås omval av den sittande styrelsen, bestående av styrelseordförande Anders Haskel samt styrelseledamöterna Gun-Britt Fransson, Tina Dackemark Lawesson och Ulf Lindahl.

Bolagsordningen föreslås ändras, innebärande att antalet aktier ska vara lägst 495 miljoner och högst 1,98 miljarder aktier.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler, motsvarande ett emissionsbelopp på högst 45 miljoner kronor.

Läs mer om Medimi AB