Publicerat: 2023-03-20 10:33:37

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om I Love Lund AB (publ): I Love Lund föreslår ett nyval till styrelsen, namnet är dock inte klart ännu

Aktieägarna i investeringsbolaget I Love Lund kallas till årsstämma fredagen den 21 april i Lund.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.

Huvudägarna föreslår omval av styrelseledamöterna Björn Englund, Anders Dahlin, Lena-Brandt Persson och Joakim Falkäng. Nyval föreslås av en femte styrelseledamot, där namnet ännu inte är klart och kommer att kommuniceras på bolagets hemsida senast två veckor före stämman.

Styrelsen vill ha ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av högst 15 000 aktier.

Styrelsen vill även ha bemyndigande från stämman att tillåta en marknadsföringsbudget, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, upp till max en procent utöver nuvarande budgetram för totala operativa kostnader.

Läs mer om I Love Lund AB (publ)