Publicerat: 2023-03-22 10:58:11

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om WntResearch AB: Wntresearch fastställer teckningskursen för TO5 till 0,16 kronor per aktie

Forskningsbolaget Wntresearch har fastställt teckningskursen för teckningsoptioner av serie TO5 till 0,16 kronor per aktie. Det framgår av ett pressmeddelande.

Optionerna emitterades i samband med bolagets företrädesemission av units i april 2021. Nyttjandeperioden inleds imorgon, torsdagen den 23 mars, och pågår fram till och med den 5 april.

Totalt har 69,6 miljoner optioner emitterats vilket innebär att om de utnyttjas fullt ut, kan Wntresearch få in cirka 11,7 miljoner kronor före emissionskostnader.

Läs mer om WntResearch AB