Hem

Publicerat: 2023-03-29 11:25:09

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Logistri Fastighets AB: Logistri föreslår två nyval till styrelsen

Aktieägarna i fastighetsbolaget Logistri kallas till årsstämma onsdagen den 26 april i Stockholm.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en utdelning på 5 kronor per aktie. Utbetalning sker kvartalsvis med vardera 1,25 kronor per aktie.

Valberedningen föreslår nyval av Helena Elonsson och Robin Englén som styrelseledamöter. Peter Hogren har avböjt omval till styrelsen.

Oval föreslås av styrelseordförande Henrik Viktorsson samt styrelseledamöterna Patrik von Hacht och Mattias Ståhlgren.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ett incitamentsprogram riktad till bolagets vd David Träff i form av 25 000 teckningsoptioner.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av högst 2,445 miljoner nya aktier.

Läs mer om Logistri Fastighets AB