Publicerat: 2023-04-11 11:33:24

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Vultus AB: Vultus styrelse föreslås till omval

Aktieägarna i jordbruksteknikbolaget Vultus kallas till årsstämma måndagen den 15 maj i Lund.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.

Omval föreslås av den sittande styrelsen, bestående av styrelseordförande Per Hökfelt samt styrelseledamöterna Henrik Nilsson, Atle Sjølyst-Kverneland, Björn Lundsten och Ophir Mubarik.

Bolagsordningen föreslås ändras, innebärande att antalet aktier ska vara lägst 4,9 miljoner och högst 19,6 miljoner aktier.

Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner den företrädesemission på drygt 4 miljoner kronor som aviserats i ett separat pressmeddelande.

Vidare föreslås stämman godkänna en kvittningsemission på 454 323 aktier till teckningskursen 65 öre per aktie till sju namngivna personer.

Styrelsen föreslår att stämman ska besluta om ett optionsprogram riktat till nyckelpersoner i form av kvalificerade personaloptioner.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, motsvarande en ökning av antalet aktier med högst 40 procent efter de ovan angivna emissionerna.

Läs mer om Vultus AB