Hem

Publicerat: 2023-04-14 08:56:50

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Spermosens AB (publ): Spermosens styrelse föreslås till omval

Aktieägarna i fertilitetsbolaget Spermosens kallas till årsstämma fredagen den 12 maj i Lund.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.

Valberedningen föreslår omval av den sittande styrelsen, bestående av styrelseordförande Eva Nilsagård samt styrelseledamöterna Søren Melsing Frederiksen, Ingela Liljeqvist Soltic, Kushagr Punyani och Christina Östberg Lloyd.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier,
teckningsoptioner och konvertibler, motsvarande en ökning av antalet aktier med högst 20 procent.

Läs mer om Spermosens AB (publ)