Publicerat: 2023-04-18 07:18:47

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Audientes A/S: Audientes får in cirka 0,9 miljoner danska kronor genom teckningsoptioner

Danska hörapparattillverkaren Audientes har fått in cirka 890 000 danska kronor genom teckning av teckningsoptioner avseende serie TO1. Teckningsgraden var cirka 70,5 procent. Utspädningen blir cirka 19 procent.

Transaktionskostnaderna bedöms bli cirka 256 000 danska kronor.

Företaget tittar på ytterligare finansieringsmöjligheter.

"Vi är mycket glada över att se ett fortsatt förtroende för Audientes verksamhet och viljan att stödja vårt uppdrag att göra hörapparater och hörselhjälpmedel för hörselförbättring och hörselförstärkning av hög kvalitet tillgängliga för alla som behöver dem. Emissionsintäkterna kommer bland annat att bidra till vår försäljnings- och marknadsföringsverksamhet i Indien och kringliggande länder samt i EU. I enlighet med vår tidigare kommunicerade strategiska inriktning kommer vi parallellt att fortsätta att utvärdera alternativ för finansiering på kort, medellång och lång sikt. Jag är övertygad om att Audientes produktportfölj har potential att få ett starkt fotfäste inom hörselvårdsbranschen, till gagn för användarna och företagets aktieägare", uppger vd Steen Thygesen i en kommentar.

Läs mer om Audientes A/S