Publicerat: 2023-04-18 09:01:38

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om I Love Lund AB (publ): I Love Lund rapporterar minskad förlust

Investeringsbolaget I Love Lund redovisar som planerat ingen omsättning under första kvartalet. Förlusten minskade.

Rörelseresultatet blev -0,6 miljoner kronor (-3,0).

Resultatet före och efter skatt var -2,4 miljoner kronor (-11,7).

Bokföringsvärde vid periodens slut uppgår till 116,73 kronor per aktie

Bedömt substansvärde vid periodens slut uppgår till 180,94 kronor per aktie

Under kvartalet har bokföringsvärdet fallit med drygt fem procent, det bedömda substansvärdet med knappa tio procent och aktiekursen backat över 20 procent.

Vd Björn Englund uppger att en marknadsnotering inte bara innebär kapitalintag och exponering, utan att den också utsätter bolag för marknadens hårda vindar och tillfälliga nycker.

"Och blåser hårt gör det närmast överallt i vår sektor av små investeringsbolag på NGM,
Spotlight och First North. Och jag tycker mig se närmast kapitulations-trades i vissa
investeringsbolag, där det rimligtvis allt krävs en annalkande recession i höst för ytterligare nya
kursnedställ mot nya bottenkänningar. Men oavsett marknadens vindriktning och -styrka, dagligt operationellt och med vår underliggande portfölj jobbar vi på oförtrutet långsiktigt som utlagt i våra ägardirektiv, memorandum och styrelsens instruktioner. Vi tuffar på oförtrutet", säger Englund.


I Love Lund, Mkr Q1-2023 Q1-2022
Nettoomsättning 0 0
Rörelseresultat -0,6 -3,0
Resultat före skatt -2,4 -11,7

Läs mer om I Love Lund AB (publ)