Publicerat: 2023-04-20 06:56:09

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Spermosens AB (publ): Spermosens första produkt snart färdig för forskningsändamål, ökar förlusten

Fertilitetsbolaget Spermosens redovisar som planerat ingen omsättning under första kvartalet. Rörelseförlusten ökade.

Rörelseresultatet blev -3,2 miljoner kronor (-2,5).

Resultatet före och efter skatt var -3,3 miljoner kronor (-2,5), och per aktie -0,11 kronor (-0,24).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -3,9 miljoner kronor (-2,1).

Likvida medel uppgick till 13,1 miljoner kronor (1,5). Bolaget har under januari genomfört en företrädesemission som tillför 24,4 miljoner kronor före emissionskostnader. Pengarna från emissionen avses användas till att färdigställa och kommersialisera Juno-Checked systemet.

Spermosen utvecklar sin första produkt under en femstegsplan. Det första steget är leverans av generation 1 av produkten för forskningsändamål, vilket ska ske vid mitten av 2023.

"Vårt samarbete med kontraktstillverkare med gedigen erfarenhet av att ta produkter till marknaden gör att vi metodiskt närmar oss färdigställande av generation 1 av produkten för forskningsändamål", kommenterar vd Ulrik Nilsson.


Spermosens, Mkr Q1-2023 Q1-2022 Förändring
Nettoomsättning 0 0
Rörelseresultat -3,2 -2,5
Resultat före skatt -3,3 -2,5
Nettoresultat -3,3 -2,5
Resultat per aktie, kronor -0,11 -0,24
Kassaflöde från löpande verksamhet -3,9 -2,1
Likvida medel 13,1 1,5 773,3%

Läs mer om Spermosens AB (publ)