Publicerat: 2023-04-20 09:48:44

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Plejd AB: Plejd rapporterar oförändrat ebitda-resultat - omsättningen ökade 22 procent (uppdatering)

(kommentar om ny produktkategori)

Hemautomationsbolaget Plejd redovisar ökande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseresultatet, mätt i ebitda, var i linje med fjolåret. Nettoresultatet minskade.

Omsättningen steg 22,2 procent till 121,3 miljoner kronor (99,3). Tillväxten är lägre jämfört med föregående kvartal och beror på att den svenska marknaden nått en mognadsfas med sin nuvarande produktportfölj, säger vd Babak Esfahani i rapporten.

"Övriga marknader utvecklas enligt förväntan där främst Norge fortsätter sin tillväxtbana som fortsatt påminner om den resa vi sett i Sverige", tillägger Esfahani.

Esfahani uppger också att bolaget avser lansera en ny produktkategori den 9 maj som väntas bli startskottet för en ny tillväxtvåg.

Ebitda-resultatet blev 28,5 miljoner kronor (28,6), med en ebitda-marginal på 23,5 procent (28,8).

Rörelseresultatet blev 16,1 miljoner kronor (19,9), med en rörelsemarginal på 13,3 procent (20,0).

Enligt Esfahani har bolaget nu nått en nivå där kostnadsmassan väntas plana ut framöver.

"I kombination med stark tillväxt främst ledd av våra nya produktkategorier, förväntar vi oss en hävstång i lönsamhet med markant förbättrad rörelsemarginal som resultat", säger Plejd-chefen.

Resultatet efter skatt blev 12,4 miljoner kronor (15,9), och per aktie 1,13 kronor (1,43).

Esfahani uppger också att den globala komponentsituationen förbättrats vilket innebär att Plejd inte behöver lagerlägga lika mycket som innan. Bolaget planerar för sänkta lagernivåer under andra halvåret.


Plejd, Mkr Q1-2023 Q1-2022 Förändring
Nettoomsättning 121,3 99,3 22,2%
EBITDA 28,5 28,6 -0,3%
EBITDA-marginal 23,5% 28,8%
Rörelseresultat 16,1 19,9 -19,1%
Rörelsemarginal 13,3% 20,0%
Nettoresultat 12,4 15,9 -22,0%
Resultat per aktie, kronor 1,13 1,43 -21,0%

Läs mer om Plejd AB