Hem

Publicerat: 2023-04-21 08:07:45

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Medfield Diagnostics AB: Medfield Diagnostics ökar omsättning men minskar rörelsevinsten

Strokespecialisten Medfield Diagnostics redovisar ökande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten ökade.

"Medfield har en hög aktivitetsnivå inom bolagets alla funktioner för att stimulera ökad försäljning", noterar vd Stefan Blomsterberg i rapporten.

Omsättningen steg 41,7 procent till 3,4 miljoner kronor (2,4).

Rörelseresultatet blev -2,2 miljoner kronor (-1,5).

Resultatet före och efter skatt var också -2,2 miljoner kronor (-1,5).

Resultat per aktie hamnade på -0,05 kronor (-0,04).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -3,2 miljoner kronor (-3,4).

Likvida medel uppgick till 6,5 miljoner kronor (6,6).

"Bolaget har ett bra stöd i kvalitetssystemet som med bra rutiner och processer hjälper verksamheten att möta kraven samt att understödja försäljningsarbetet. Att dessutom ha en produkt som är certifierad enligt de nya höjda kraven i MDR är en stor trygghet för bolagets fortsatta affärsutveckling", skriver Blomsterberg.

Medfield utvecklar mjukvara och artificiell intelligens i mikrovågbaserade system, för att i första hand undersöka patienter med hjärnskador.


Medfield Diagnostics, Mkr Q1-2023 Q1-2022 Förändring
Nettoomsättning 3,4 2,4 41,7%
Rörelseresultat -2,2 -1,5
Resultat före skatt -2,2 -1,5
Nettoresultat -2,2 -1,5
Resultat per aktie, kronor -0,05 -0,04
Kassaflöde från löpande verksamhet -3,2 -3,4
Likvida medel 6,5 6,6 -1,5%

Läs mer om Medfield Diagnostics AB