Publicerat: 2023-04-26 10:26:12

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Sustainion Group AB: Sustainions styrelse föreslås till omval

Aktieägarna i industribolaget Sustainion kallas till årsstämma onsdagen den 24 maj i Göteborg.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.

Omval föreslås av den sittande styrelsen, bestående av styrelseledamöterna Magnus Greko, Ewa Linsäter, Göran Nordlund, Henrik Pålsson, Carl Schneider och Brodde Wetter.

Stämman föreslås besluta om incitamentsprogram, dels riktat till ledande befattningshavare och nyckelpersoner på högst 1,6 miljoner teckningsoptioner och dels riktat till den externa styrelseledamoten Ewa Linsäter på högst 80 000 teckningsoptioner.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, motsvarande en ökning av antalet aktier med högst 10 procent.

Läs mer om Sustainion Group AB