Publicerat: 2023-04-26 14:40:00

Shortcut Media: Omtagning 2023 - AFV

2022 var ett motigt år för filmproduktionsbolaget Shortcut Media Group. En rad nyckelpersoner har lämnat och i början av 2023 försattes koncernens största bolag Bond Street i konkurs. Börsvärdet är nu under 10 Mkr.

Länk till analysen

Läs mer om Shortcut Media AB