Publicerat: 2023-04-28 09:01:01

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Shortcut Media AB: Shortcut Media betalar slutbetalning till säljarna av Magoo

Filmproduktionsbolaget Shortcut Media emitterar cirka 1 miljon aktier för slutbetala en del av köpeskillingen till säljarna av Magoo. Emissionen av aktier sker till teckningskursen 0,76 kronor.

Företaget betalar också nära 0,8 miljoner kronor kontant.

Shortcut Media förvärvade Magoo i april 2021 för 7,8 miljoner kronor. Köpeskillingen har delats upp i tre betalningar där den första gjordes i samband med tillträdet. Därefter skedde det en betalning i april i fjol och den tredje sker alltså nu.

Magoo har haft en positiv utveckling sedan förvärvet.

Efter transaktionen uppgår antalet utestående aktier i Shortcut Media till 13 182 859.

Läs mer om Shortcut Media AB