Hem

Publicerat: 2023-04-28 12:48:13

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Tura Group AB: Tura Groups styrelse föreslås till omval

Aktieägarna i e-handelsbolaget Tura Group kallas till årsstämma måndagen den 29 maj i Kungsbacka.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en utdelning på 30 öre per aktie.

Omval föreslås av den sittande styrelsen, bestående av styrelseordförande Hans Jacobsson samt styrelseledamöterna Petra Carnbäck, Daniel Johnsson och Jonas Wimmerstedt.

Stämman föreslås godkänna incitamentsprogram, dels i form av högst 120 000 teckningsoptioner riktat till styrelsen och dels högst 1,15 miljoner teckningsoptioner riktat till ledningsgruppen och nyckelpersoner.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner, inom ramarna för bolagsordningens antal aktier.

Läs mer om Tura Group AB