Publicerat: 2023-05-02 07:58:56

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Audientes A/S: Audientes säkrar distributör på den indiska marknaden

Danska hörapparattillverkaren Audientes har säkrat en ensam distributör, earKART India, för den indiska marknaden, en marknad som bolaget tidigare pekat ut som mycket viktig.

Avtalet innebär minst 4,8 miljoner danska kronor i intäkter under de första tolv månaderna. Därefter väntas en snabb tillväxt. En betalning på 150 000 danska kronor görs i förskott. Totalt minst 1 miljon danska kronor har betalats senast i augusti.

Från och med den här månaden tar earKART India över det allmänna kanalansvaret för Audientes produkter i Indien och kommer att integrera Audientes befintliga partner- och distributörsnätverk med deras. Audientes kommer även fortsättningsvis att ansvara för utbildning och träning av återförsäljare online och i butik, samt slutanvändarsupport och frågor som rör produktgarantier. I vissa fall kommer Audientes att distribuera direkt till specifika partners eller organisationer.

"Den här affären är en förändring för Audientes. Det gör det möjligt för oss att främja försäljningen och marknadsföringen av Ven i Indien med ett strategiskt avtal som nu är på plats med earKART för exponentiell årlig tillväxt. earKART har erfarenheten, nätverket och resurserna för att verkligen driva Ven ut i händerna på konsumenterna - både offline och online", uppger vd Steen Thygesen.

Det indiska bolaget importerar redan hörapparater och tillverkar även hörapparater i Indien för statliga upphandlingar. Bolaget har ett team som har erfarenhet av det regulatoriska området.

"Som en del av detta avtal kommer vi att samarbeta för att uppnå framtida produktgodkännanden och navigera i det regulatoriska landskapet i Indien för befintliga och framtida Audientes-produkter", kommenterar Audientes-chefen.

Han spår att bolaget kommer att expandera till andra länder i regionen under de kommande åren såsom Nepal, Sri Lanka och Bangladesh.

Läs mer om Audientes A/S