Hem

Publicerat: 2023-05-02 14:03:19

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Medfield Diagnostics AB: Medfield Diagnostics kallar till årsstämma den 2 juni

Aktieägarna i strokespecialisten Medfield Diagnostics kallas till årsstämma den 2 juni i Göteborg.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022.

Valberedningens förslag till val av styrelse är ännu inte klart och kommer publiceras senast två veckor före årsstämman.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler, dels genom företrädesemission inom ramarna för bolagsordningens antal aktier och dels genom riktad nyemission innebärande en ökning av antalet aktier med högst 20 procent.

Läs mer om Medfield Diagnostics AB