Hem

Publicerat: 2023-05-03 14:37:50

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om MoveByBike Europe AB: Movebybikes rörelseförlust något mindre än i fjol

Logistik- och transportbolaget Movebybike redovisar minskande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten var något lägre.

Omsättningen sjönk 2,3 procent till 4,2 miljoner kronor (4,3). Bolaget fortsätter samtidigt att öka andelen e-handelskunder och därigenom få en mer differentierad kundbas.

"Tidigare utgjorde intäkterna från mikromobilitet cirka 70 procent av omsättningen under Q1 2022, men under detta kvartal utgör de endast cirka 40 procent", kommenterar vd Lisette Hallström.

Ebitda-resultatet blev -2,1 miljoner kronor (-2,2).

Rörelseresultatet blev -3,3 miljoner kronor (-3,4).

Resultatet efter skatt blev -3,4 miljoner kronor (-3,4), och per aktie -0,27 kronor (-0,42).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 1,6 miljoner kronor (-2,6).

Likvida medel uppgick till 3,7 miljoner kronor (3,8).


Movebybike, Mkr Q1-2023 Q1-2022 Förändring
Nettoomsättning 4,2 4,3 -2,3%
EBITDA -2,1 -2,2
Rörelseresultat -3,3 -3,4
Nettoresultat -3,4 -3,4
Resultat per aktie, kronor -0,27 -0,42
Kassaflöde från löpande verksamhet 1,6 -2,6
Likvida medel 3,7 3,8 -2,6%

Läs mer om MoveByBike Europe AB