Publicerat: 2023-05-04 08:41:19

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Amhult 2 AB: Amhult 2 ökar intäkterna och driftnetto - nettoresultatet minskade

Fastighetsbolaget Amhult 2 ökade hyresintäkterna och driftnettot i det första kvartalet. Nettoresultatet backade.

Hyresintäkterna uppgick till 19 miljoner kronor (18,0), en ökning med 5,6 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 14,2 miljoner kronor (13,4), en ökning med 6,0 procent mot föregående år.

Resultat före värdeförändring fastigheter uppgick till 8,8 miljoner kronor (10,1), en minskning med 12,9 procent mot föregående år.

Totala värdeförändringar i fastighetsbeståndet uppgick till 0 miljoner kronor (0).

Resultatet efter skatt blev 7,0 miljoner kronor (8,0). Resultat per aktie hamnade på 1,02 kronor (1,17).

Amhult 2 hade inga vakanser varken av bostäder eller lokaler under perioden. Hotellet har haft fortsatt hög beläggning under större delen av kvartalet, med både januari och februari som sticker ut som rekordmånader sedan 2016, skriver det göteborgska fastighetsbolaget.

"Perioden har löpt som planerat utan större eller oförutsedda händelser. Byggnationen av kv. Spitfire framskrider och uthyrningsprocessen för dessa 75 lägenheter och 5 radhus börjar gå mot sitt slut nu när det är mindre än 6 månader kvar till första inflyttningen. Det blir färre och färre lägenheter kvar att hyra ut ju närmare inflyttning vi kommer", skriver bolaget.


Amhult 2, Mkr Q1-2023 Q1-2022 Förändring
Hyresintäkter 19 18,0 5,6%
Driftnetto 14,2 13,4 6,0%
Resultat före värdeförändring fastigheter 8,8 10,1 -12,9%
Värdeförändringar fastigheter, totalt 0 0
Nettoresultat 7,0 8,0 -12,5%
Resultat per aktie, kronor 1,02 1,17 -12,8%

Läs mer om Amhult 2 AB