Hem

Publicerat: 2023-05-05 09:11:27

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Invent Medic Sweden AB: Invent Medic ökar omsättning och minskar rörelseförlusten

Medicinteknikbolaget Invent Medic redovisar ökande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten minskade.

Omsättningen steg till 1,7 miljoner kronor (0,5). Det är första gången bolaget omsatte mer än 1 miljon kronor under ett enskilt kvartal.

"Det är tydligt att vi är på rätt väg med uppskalningen av bolaget, vilket är mycket glädjande", noterar vd Anna Lindström i rapporten. Bolaget har även adderat omsättning genom förvärvet av Flowcup, vilket slutfördes i januari.

Rörelseresultatet och resultatet före samt efter skatt blev -2,1 miljoner kronor (-4,4).

Resultat per aktie hamnade på -0,06 kronor (-0,17).

Likvida medel uppgick till 3,4 miljoner kronor (10,9).

"En bidragande orsak till den fortsatta tillväxtökningen under kvartalet är fortsatt stark försäljning av Efemia Bladder Support och här har bytet av försäljningsdistributör i Storbritannien varit mycket lyckat", noterar Lindström.


Invent Medic, Mkr Q1-2023 Q1-2022
Nettoomsättning 1,7 0,5
Rörelseresultat -2,1 -4,4
Resultat före skatt -2,1 -4,4
Nettoresultat -2,1 -4,4
Resultat per aktie, kronor -0,06 -0,17
Likvida medel 3,4 10,9

Läs mer om Invent Medic Sweden AB