Publicerat: 2023-05-09 07:39:02

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Upgrade Invest Nordic AB: Upgrade Invest Nordic redovisar som väntat mindre förlust

Investmentbolaget Upgrade Invest Nordic, som noterades på Spotlight den 17 februari i år, redovisar som väntat inga intäkter i det första kvartalet och en liten förlust.

Rörelseresultatet samt resultatet före och efter skatt blev cirka -0,3 miljoner kronor (0,0). Resultatet per aktie blev -0,13 kronor (-0,003).

"Vi vill erbjuda onoterade bolag som har en vilja att notera sig en alternativ väg till notering på en MTF. Det skulle exempelvis kunna ske via ett omvänt förvärv där det onoterade bolaget via Upgrades dotterbolag noteras på Spotlight Stock Market", skriver vd Marcus Bonsib i en kommentar och fortsätter.

"Vi ser fram emot att ta tillvara på möjligheter som uppstår under året."

Substansvärdet var per den sista mars cirka 9,3 miljoner kronor, motsvarande 4,55 kronor per aktie. Bolaget har en portfölj med tre stycken onoterade innehav. Kassan uppgår till cirka 4,4 miljoner kronor.


Upgrade Invest Nordic, Mkr Q1-2023 Q1-2022
Intäkter 0 0
Rörelseresultat -0,3 0,0
Resultat före skatt -0,3 0,0
Nettoresultat -0,3 0,0
Resultat per aktie, kronor -0,13 -0,003

Läs mer om Upgrade Invest Nordic AB