Hem

Publicerat: 2023-05-09 07:44:24

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Tura Group AB: Tura Group ökar omsättning men minskar rörelseresultat

E-handelsbolaget Tura Group redovisar ökande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten minskade.

Omsättningen steg 6,0 procent till 219,5 miljoner kronor (207). Den organiska försäljningstillväxten var 6,6 procent.

"Med anledning av att det stora flertalet av våra kunder indikerar minskad efterfrågan, är vi väldigt nöjda med detta utfall. Detta speciellt med tanke på att tillväxten i stort sett är helt organisk", skriver vd Stefan Eriksson i rapporten.

Tura Group-chefen upprepar att man har haft svårigheter med att parera prishöjningar i tid. Bruttomarginalen ligger dock i linje med företagets övergripande mål.

Ebitda-resultatet blev 10,2 miljoner kronor (15,9), med en ebitda-marginal på 4,6 procent (7,7). Strukturarbetet med Happy Plugs belastar med 3,8 miljoner kronor. Den justerade marginalen var 6,3 procent (7,7).

Rörelseresultatet blev 7 miljoner kronor (15), med en rörelsemarginal på 3,2 procent (7,2).

Resultatet efter skatt blev 3,7 miljoner kronor (11,3), en minskning med 67,3 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,07 kronor (0,26), vilket innebär en minskning med 73,1 procent mot föregående år.

Likvida medel uppgick till 14,4 miljoner kronor (48,8).

"Trots att tiderna är minst sagt utmanande är vi optimistiska inför framtiden. Vi kommer
fortsätta att fokusera på tillväxt och förnyelse samtidigt som vi upprätthåller vår vision att
vara den bästa och mest inspirerande partnern till våra kunder", avslutar Eriksson.


Tura Group, Mkr Q1-2023 Q1-2022 Förändring
Nettoomsättning 219,5 207 6,0%
Organisk försäljningstillväxt, procent 6,6
EBITDA 10,2 15,9 -35,8%
EBITDA-marginal 4,6% 7,7%
Rörelseresultat 7 15 -53,3%
Rörelsemarginal 3,2% 7,2%
Nettoresultat 3,7 11,3 -67,3%
Resultat per aktie, kronor 0,07 0,26 -73,1%
Likvida medel 14,4 48,8 -70,5%

Läs mer om Tura Group AB