Publicerat: 2023-05-10 10:27:13

Amhult 2: Rapportkommentar Q1’23 - Kalqyl

Amhult 2 redovisade ökade hyresintäkter, men lägre förvaltningsresultat i det första kvartalet. Hyresintäkterna uppgick till 19,0 MSEK, vilket motsvarade en ökning med 5,6 procent. Förvaltningsresultatet uppgick till 8,8 MSEK, vilket motsvarade en minskning med 12,9 procent. Totala värdeförändringar på fastigheter uppgick till 0 och bolaget hade fortsatt inga vakanser.


Genomförda hyreshöjningar

Vid årsskiftet genomfördes som beräknat hyreshöjningar för lokalerna, vilket bidrog till ökningen av hyresintäkterna. Samtliga hyresavtal ökade i enlighet med KPI för oktober månad 2022, som uppgick till 10,9 procent, bortsett från hos någon enstaka hyresgäst som verkar i en utsatt bransch.


Ökade hyresintäkter att vänta under 2023

I rapporten framgick det att perioden löpte som planerat utan förseningar. Byggnationen av kvarter Spitfire framskred och med mindre än sex månader kvar till första inflyttningen hade 58 av 80 lägenheter blivit tilldelade. Vi betraktar därför sannolikheten som fortsatt hög att fastigheten kommer bli färdigställd enligt kommunicerad tidsplan med full uthyrning, vilket kommer leda till ökade hyresintäkter från och med oktober.


Högre räntor börjar bita

Trots att intäkterna ökade, så minskade förvaltningsresultatet till följd av ökade räntekostnader. De ökade räntekostnaderna var primärt hänförliga till kvarter India och att ytterligare lån förföll och omförhandlades under 2022 efter jämförelseperioden. Med anledning av stigande räntor och att ytterligare lån förfaller under 2023 utgår vi från att räntekostnaderna kommer fortsätta stiga, men att tillväxt i hyresintäkter delvis kan kompensera för detta.


Länk till analysen

Läs mer om Amhult 2 AB