Hem

Publicerat: 2023-05-11 08:47:20

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Abera Bioscience AB: Abera Bioscience redovisar som förväntat inga intäkter

Vaccin- och bioteknikbolaget Abera Bioscience redovisar som förväntat inga intäkter i första kvartalet 2023. Förlusten steg jämfört med motsvarande kvartal i fjol.

Nettoomsättningen uppgick till noll miljoner kronor, i likhet med samma kvartal i fjol.

Rörelseresultatet blev -4,4 miljoner kronor (-4,0).

Resultatet före skatt var -4,4 miljoner kronor (-4,0).

Resultatet efter skatt blev -4,4 miljoner kronor (-4,0).

Resultat per aktie hamnade på -0,34 kronor (-0,35).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -3,5 miljoner kronor (-2,9).

Likvida medel uppgick till 11,9 miljoner kronor (25,3) per den 31 mars.

"År 2023 har inletts på ett positivt sett för Abera då vi gjort flera framsteg inom våra verksamhetsområden", skriver vd Maria Alriksson i delårsrapporten.

- När vi blickar framåt fortsätter vi fokusera på våra huvudsakliga fokusområden - vaccin mot pneumokocker och immunonkologi. Vi söker parallellt samarbeten och möjligheter att driva ytterligare vaccinkandidater framåt. Våra fokusområden är i spännande skeden och utvecklingen når milstolpe efter milstolpe. Vi har byggt ett bra nätverk av samarbetspartners och ett dedikerat team som driver våra projekt, kommenterar Maria Alriksson framtidsutsikterna.


Abera Bioscience, Mkr Q1-2023 Q1-2022 Förändring
Nettoomsättning 0,0 0
Rörelseresultat -4,4 -4,0
Resultat före skatt -4,4 -4,0
Nettoresultat -4,4 -4,0
Resultat per aktie, kronor -0,34 -0,35
Kassaflöde från löpande verksamhet -3,5 -2,9
Likvida medel 11,9 25,3 -53,0%

Läs mer om Abera Bioscience AB