Publicerat: 2023-05-12 08:23:29

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Cessatech A/S: Cessatech ökar förlusten - räknar med att ha rekryteringar till 0205-studie färdiga under Q3

Forskningsbolaget Cessatech redovisar som planerat ingen omsättning under första kvartalet. Rörelseförlusten ökade.

Rörelseresultatet blev -5,7 miljoner danska kronor (-3,7).

Resultatet före skatt var -5,4 miljoner danska kronor (-3,8).

Resultatet efter skatt blev -4,4 miljoner danska kronor (-3,0), och per aktie -0,32 danska kronor (-0,50).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -6,9 miljoner danska kronor (-4,7).

Likvida medel uppgick till 16,4 miljoner danska kronor (21,2).

Vd Jes Trygved uppger att fokus under kvartalet har legat på att säkerställa framsteg i den kliniska verksamheten.

"Efter att ha genomfört åtgärder för att förbättra rekryteringsnivåerna i vår pivotala 0205-studie är vi nu övertygade om att rekryteringen kommer att slutföras under Q3 med top-line resultat som följer efter kort därefter", säger han.

Utöver detta räknar bolaget också med att slutföra upplägget av den kommersiella verksamheten i Europa och USA.

Överlag är man förväntansfulla kring 2023 eftersom det potentiellt kan bli ett genombrottsår för bolaget, säger Trygved.


Cessatech, Mdkk Q1-2023 Q1-2022 Förändring
Nettoomsättning 0 0
Rörelseresultat -5,7 -3,7
Resultat före skatt -5,4 -3,8
Nettoresultat -4,4 -3,0
Resultat per aktie, dkk -0,32 -0,50
Kassaflöde från löpande verksamhet -6,9 -4,7
Likvida medel 16,4 21,2 -22,6%

Läs mer om Cessatech A/S